Facebook Search Ads

Wat zijn Facebook Search Ads, hoe zien ze eruit en wat zijn de vergelijkingen met Google Search Edge? Facebook Marketplace Search en Facebook Search Er is nog veel onduidelijk over de Facebook Search Ads, maar wat we wel weten is dat de zoekadvertenties op twee plaatsen te vinden zullen zijn: in Facebook Marketplace en Facebook […]